Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Πληροφόρησης

    Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος πληροφόρησης του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.
     

    Στοιχεία αιτούντος:


     

    Τύπος αιτήματος: Αίτημα Άσκησης Δικαιώματος Πληροφόρησης