Το προϊόν φυσικού αερίου GAS BUSINESS EASY 1, απευθύνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση έως 3.000 m3 και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • -25% στη χρέωση ενέργειας  για νέες αιτήσεις
  • εκπτώσεις στην κατανάλωση
  • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

 

Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
Αρχική τιμή Μαϊου: 0,052009
Προσφορά -25%: 0,042197
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

GAS BUSINESS EASY1

Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Στο φυσικό αέριο:​​​​

  • Ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις ισχύει έως 31/12/2023
  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό

Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER BUSINESS 1απολαμβάνετε:

  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
  • Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
  • Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
  • Όλες οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης

Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή Αναπροσαρμογής TTF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αναπροσαρμογή TTF πατήστε εδώ.https://www.zenith.gr/TTF-info.pdfhttps://www.zenith.gr/TTF-times.pdf

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.