Το προϊόν φυσικού αερίου GAS BUSINESS EASY 2, απευθύνεται σε όλες τις μεσαίες επιχειρήσεις με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση από 30MWh έως 1GWh και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • -25% στη χρέωση ενέργειας  για νέες αιτήσεις
  • εκπτώσεις στην κατανάλωση
  • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

 

Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
Αρχική Τιμή Μαϊου: 0,055599
Προσφορά -25%: 0,044889
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

GAS BUSINESS EASY 2

Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Στο φυσικό αέριο:

  • Ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις ισχύει έως 31/12/2022
  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ

Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER BUSINESS 2 απολαμβάνετε:

  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
  • Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
  • Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
  • Όλες οι εκπτώσεις αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
  • Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες

Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή Αναπροσαρμογής TTF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αναπροσαρμογή TTF πατήστε εδώ.

https://www.zenith.gr/TTF-info.pdf

https://www.zenith.gr/TTF-times.pdf

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.