Το προϊόν GAS CENTRAL EASY απευθύνεται στους καταναλωτές φυσικού
αερίου που κάνουν χρήση μέσω κεντρικής θέρμανσης, προσφέρει όλα τα
οφέλη της κεντρικής θέρμανσης και επιπλέον εξασφαλίζει:

 • -25% στη χρέωση ενέργειας  για νέες αιτήσεις
 • μηδενικό πάγιο στην χρέωση προμήθειας
 • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

GAS CENTRAL EASY

Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Στο φυσικό αέριο:

 • ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 10/7/2022
 • έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ

Στο κοινόχρηστο ρεύμα επιλέγοντας το POWER BUSINESS 1 απολαμβάνετε:

 • έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
 • έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
 • Επιπλέον, τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας που θα επιλέξουν ρεύμα από τη ZeniΘ με το POWER HOME MAX, θα απολαμβάνουν:
 • έκπτωση -5% στη και
 • επιπλέον -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος
 • Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
 • Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
 • Διάρκεια Σύμβασης φυσικού αερίου: 24 μήνες
 • Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου, εφόσον δεν ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του προμηθευτή για εφαρμογή Αναπροσαρμογής TTF. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αναπροσαρμογή TTF πατήστε εδώ.https://www.zenith.gr/TTF-info.pdfhttps://www.zenith.gr/TTF-times.pdf

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.