Το προϊόν GAS HOME EASY, απευθύνεται στους καταναλωτές φυσικού
αερίου με αυτόνομη θέρμανση και προσφέρει:

  • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
  • μοναδικές εκπτώσεις
  • 3 δωρεάν μηνιαία πάγια, κάθε χρόνο για νέες αιτήσεις
  • -25% στη χρέωση ενέργειας  για νέες αιτήσεις
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Gas Home Easy 

  • Η προσφορά «3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο», αφορά νέες αιτήσεις και παρέχει δωρεάν τρία Μηνιαία Πάγια στην αρχή κάθε έτους και συγκεκριμένα των ακόλουθων σε σειρά μηνών της σύμβασης: 1ος, 2ος, 3ος, 13ος, 14ος, 15ος
  • Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης

Στο φυσικό αέριο:

  • Ειδική προσφορά -25% έκπτωση για νέες αιτήσεις και
  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -5%, με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου, συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ

Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER HOME MAX απολαμβάνετε:

  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
  • Έκπτωση Συνέπειας -20% με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών ρεύματος

Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο.