Με το GAS HOME PACK, έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε καλύτερα τα έξοδά σας.

Το προϊόν φυσικού αερίου GAS HOME PACK, απευθύνεται στους οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου που επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο των μηνιαίων εξόδων τους και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

  • δυνατότητα πληρωμής ενός προκαθορισμένου ποσού ανά μήνα
  • ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας
  • εκκαθάριση μετά τη λήξη του 12μήνου

H επιλογή μεγέθους πακέτου γίνεται με βάση την ανάγκη κατανάλωσης ενέργειας και η Μηνιαία Πάγια Χρέωση διαμορφώνεται ως εξής:

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ
GAS HOME PACKSMLXLXXL
Εύρος Κατανάλωσης (Nm3/ έτος)0-500501-900901-13001301-22002201-3200
Μηνιαία Πάγια Χρέωση50€90€130€210€300€
Με έκπτωση DUAL ENERGY46€86€126€206€296€
GAS HOME PACK icon white
  • Η ένταξη στο προϊόν GAS HOME PACK προϋποθέτει την εξόφληση των Λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.
  • Εγγύηση: 0€
  • Το προϊόν GAS HOME PACK χρεώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε μήνα (ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με το ποσό της Μηνιαίας Πάγιας Χρέωσης.
  • Ο πελάτης ειδοποιείται κάθε μήνα για το ποσό και την ημέρα χρέωσης της πάγιας εντολής. Επιπλέον, προς ενημέρωση του πελάτη, θα εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός, ο οποίος θα περιγράφει την ανάλυση των χρεώσεων, όπως αυτές ορίζονται στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, κατόπιν της λήψης ένδειξης μετρητή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής (ΕΔΑ).
  • Η διάρκεια σύμβασης είναι 12 μήνες. Ωστόσο η οριστική διάρκεια σύμβασης θα ορίζεται από την πρώτη ημερομηνία ένδειξης μετρητή από την ΕΔΑ που θα λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του 12μήνου.
  • Μετά τη λήξη του 12μήνου και τη λήψη ένδειξης κατανάλωσης από τον διαχειριστή δικτύου διανομής (ΕΔΑ) θα λαμβάνει χώρα εκκαθάριση με την έκδοση Τελικού Συμψηφιστικού Λογαριασμού. Θα υπολογίζονται οι Μηνιαίες Πάγιες Χρεώσεις που πληρώθηκαν κατά το 12μηνο και οι χρεώσεις βάσει της πραγματικής κατανάλωσης για το ίδιο διάστημα. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν θα πιστώνονται ή θα χρεώνονται. Η συνολική χρέωση της παροχής για την κατανάλωση, θα υπολογίζεται βάσει του πραγματικού όγκου κατανάλωσης και θα περιλαμβάνει τις χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες, λοιπά τέλη, φόρους, κλπ. Ως κατανάλωση 4μήνου ορίζεται αυτή που προκύπτει από τη διαδικασία λήψης ενδείξεων μετρητή από την αρμόδια ΕΔΑ.
  • Έκπτωση DUAL ENERGY για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ τα πακέτα προσφέρονται με μειωμένη χρέωση (Μηνιαία πάγια χρέωση & τιμή εκκαθάρισης) και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας. Προϋπόθεση για να ισχύει η έκπτωση: και οι δύο παροχές (ρεύμα- αέριο να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο.