Με το προϊόν φυσικού αερίου GAS HOME STAR για αυτόνομη θέρμανση, απολαμβάνετε εκπτώσεις έως και -45%! 

 • έκπτωση συνέπειας -45% για DUAL ENERGY πελάτες
 • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

GAS HOME STAR

 • Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης
 • Στο φυσικό αέριο:
  • Έκπτωση Συνέπειας με DUAL ENERGY -45% στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας συνδυάζοντας φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ (πελάτες DUAL ENERGY)
  • Έκπτωση Συνέπειας -40% στην αρχική τιμή Χρέωσης Ενέργειας για πελάτες που δεν συνδυάζουν φυσικό αέριο με ρεύμα από τη ZeniΘ
  • Οι δύο ανωτέρω εκπτώσεις Συνέπειας δεν συνδυάζονται μεταξύ τους
  • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης Συνέπειας αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών φυσικού αερίου
 • Στο ρεύμα επιλέγοντας το POWER HOME STAR απολαμβάνετε:
  • Έκπτωση ZeniΘ DUAL ENERGY -10% και
  • Έκπτωση Συνέπειας -35% με την εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών ρεύματος
 • Οι εκπτώσεις Συνέπειας υπολογίζονται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδονται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
 • Οι εκπτώσεις ZeniΘ DUAL ENERGY ισχύουν εφόσον οι 2 παροχές (αέριο-ρεύμα) είναι ενεργές, ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και ακίνητο
 • Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες
 • Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ