Το POWER BUSINESS BASIC είναι το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους με παροχή χαμηλής τάσης και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Εξαιρετικά χαμηλό μηνιαίο πάγιο ή μηδενικό για πελάτες DUAL ENERGY
 • 100% πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες
 • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€

 

Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
Κυμαινόμενη τιμή, η οποία καθορίζεται κάθε μήνα.

ΤΙΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024: 0,113

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Power Business Basic

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Μηνιαίο Πάγιο (€)

Μηνιαίο Πάγιο  με Dual Energy(€)

Σ=Χ* ΜΤΑΗΕ + Ζ

10
 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • Το προϊόν μπορούν να επιλέξουν όλες οι επιχειρήσεις με παροχή επαγγελματικής χρήσης χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής έως 250 kVA
 • Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
  • Έκπτωση 100% στο Μηνιαίο Πάγιο, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
  • ​Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
  • Η έκπτωση DUAL ENERGY στο Μηνιαίο πάγιο του ρεύματος αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
 • Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
 • Οι χρεώσεις και η έκπτωση αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου και εξαιρούνται από το άρθρο 11 των ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή ΟΤΣ)
 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.

Η τελική χρέωση Ενέργειας ορίζεται με βάση το τύπο: Σ=X* MTAHE+Ζ, όπου: 

• Συντελεστής Χ: Ορίζεται από την Εταιρεία
• ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Συντελεστές Ζ: Ορίζεται από την Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο και αντιπροσωπεύουν, εν είδει πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την
χονδρεμπορική αγορά που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΤΑΗΕ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών.

 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • Το προϊόν μπορούν να επιλέξουν όλες οι επιχειρήσεις με παροχή επαγγελματικής χρήσης χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής έως 25 kVA
 • Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
  • Έκπτωση 100% στο Μηνιαίο Πάγιο, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
  • ​Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
  • Η έκπτωση DUAL ENERGY στο Μηνιαίο πάγιο του ρεύματος αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
 • Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο.