Το POWER BUSINESS BASIC είναι το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους με παροχή χαμηλής τάσης και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Εξαιρετικά χαμηλό μηνιαίο πάγιο ή μηδενικό για πελάτες DUAL ENERGY

 • Μοναδικές Χρεώσεις Ενέργειας, χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής

 • Εφαρμόζεται κρατική επιδότηση

 • 100% πράσινη ενέργεια, προερχόμενη από ανανεώσιμες πήγες

 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

   

  Η ZeniΘ, ανακοινώνει σε μηνιαία βάση (την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις ενέργειας που εφαρμόζονται στα προϊόντα.

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Χρέωση Ενέργειας

ΜήναςΜηνιαίο ΠάγιοΧρέωση Ενέργειας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση Τ.Ε.Μ
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας
με Κρατική Επιδότηση T.E.M
Με DUAL
ENERGY
Χωρίς DUAL
ENERGY
παροχές ≤ 35kVAπαροχές > 35kVAπαροχές ≤ 35kVAπαροχές > 35kVA
Αύγουστος 20220 €1 €0,555000,300000,250000,255000,30500
Σεπτέμβριος 20220 €1 €0,687000,604000,342000,083000,34500
Οκτώβριος 20220 €1 €0,618000,398000,230000,220000,38800
Νοέμβριος 20220 €1 €0,385000,200000,050000,185000,33500
Δεκέμβριος 20220 €1 €0,329000,183000,034000,146000,29500
Ιανουάριος 20230 €1 €0,465000,292000,134000,173000,33100

Σταθερή τιμή Φεβρουαρίου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,1790€/ kWh

Σταθερή τιμή Μαρτίου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,2190€/ kWh

Σταθερή τιμή Απριλίου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,1750€/ kWh

Σταθερή τιμή Μαϊου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,1950€/ kWh

Σταθερή τιμή Ιουνίου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,1700€/ kWh

Σταθερή τιμή Ιουλίου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,1890€/ kWh

Σταθερή τιμή Αυγούστου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,1730€/ kW

Σταθερή τιμή Σεπτεμβρίου 2023 για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια: 0,1840€/ kWh

Power Business Basic

 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • Το προϊόν μπορούν να επιλέξουν όλες οι επιχειρήσεις με παροχή επαγγελματικής χρήσης χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής έως 250 kVA
 • Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
  • Έκπτωση 100% στο Μηνιαίο Πάγιο, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
  • ​Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
  • Η έκπτωση DUAL ENERGY στο Μηνιαίο πάγιο του ρεύματος αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
 • Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
 • Οι χρεώσεις και η έκπτωση αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου και εξαιρούνται από το άρθρο 11 των ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή ΟΤΣ)
 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.