Η επιλογή χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, δεσμεύσεις & όρια για ελεύθερους επαγγελματιές & μικρές επιχειρησεις!
To Power Business Plus 1 απευθύνεται σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους με ισχύ παροχής έως 25kVA που επιθυμούν κυμαινόμενη χρέωση ενέργειας, χωρίς δεσμεύσεις και όρια!

 • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
 • Κυμαινόμενη χρέωση ενέργειας, βάσει του κόστους χονδρικής
 • Έκπτωση στο μηνιαίο πάγιο για πελάτες DUAL ENERGY
 • Χωρίς δέσμευση συμβολαίου
 • Mηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις για την προμήθεια ρεύματος, είναι οι εξής:

Η μηνιαία τιμή χρέωσης ενέργειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας («Χρέωση Ενέργειας») θα προκύπτει από το γινόμενο του Συντελεστή Χ (ο συντελεστής απωλειών) επι τον δείκτη ΜΤΑΗΕ (μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), πλέον του Συντελεστή Υ (ο οποίος αντιπροσωπεύει εν είδη πρόβλεψης, τα υπόλοιπα κόστη προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από την χονδρική αγορά, όπως το Κανονικοποιήσης Απωλειών Δικτύου Διανομής, το κόστος Διοικητικών δαπανών κ.α. Εκφράζεται σαν χρέωση €/kWh. Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του POWER BUSINESS PLUS 1 θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, στη σελίδα του προϊόντος POWER BUSINESS PLUS 1 κάθε μήνα. Επιπλέον, στην ίδια ενότητα μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον συνετελεστή Χ, το MTAHE και τον συντελεστή Υ και να ενημερωθείτε για τις τιμές τους.

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Power Business Plus 1

 • Η ένταξη στο προϊόν POWER BUSINESS PLUS 1 προϋποθέτει την εξόφληση των λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ:

 • Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
  • Έκπτωση 1€ επί του Μηνιαίου Παγίου, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
  • Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
  • Η έκπτωση DUAL ENERGY 1€ στο Μηνιαίο πάγιο του ρεύματος αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου
 • Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • 24μηνη Συνδρομή: 199€
 • Το πρόγραμμα μπορούν να επιλέξουν όλες οι μικρές επιχειρήσεις με παροχή επαγγελματικής χρήσης χαμηλής τάσης με ισχύ παροχής έως 25kVA
 • Εγγύηση: 0€. Ποσό εγγύησης δε θα χρεώνεται, με την προϋπόθεση της επιτυχούς ενεργοποίησης της πάγιας τραπεζικής εντολής. Σε περίπτωση που δε λάβει χώρα η ενεργοποίηση της πάγιας εντολής, η εταιρεία δύναται να τροποποιεί την κατηγορία προϊόντος. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με το ποσό της εγγύησης και ο πελάτης θα υποχρεούται να το καταβάλει εντός της προθεσμίας εξόφλησης
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός
 • Οι χρεώσεις και η εκπτώση αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου και εξαιρούνται από το άρθρο 11 των ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή με χρέωση ρήτρας ΟΤΣ)
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ
 • Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τους, ανεξαρτήτως του προμηθευτή τους. Οι Ρυθμιζόμενες χρεώσεις αφορούν τις χρεώσεις που σχετίζονται με την χρήση του Σύστηματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΣ) και του Δίκτυού διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΧΧΔ). Αφορούν επίσης την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και στο Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)
 • Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για διάρκεια ισχύος προσφορών και τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr