Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME MAX, απευθύνεται σε
όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που επιθυμούν
χαμηλή χρέωση ενέργειας όλο το 24ωρο, παρέχοντας:

 • 3 δωρεάν μηνιαία πάγια, κάθε χρόνο για νέες αιτήσεις & 20€ επιστροφή στον 12ο λογαριασμό
 • πολύ χαμηλή Χρέωση Ενέργειας όλο το 24ωρο
 • επιβράβευση της Συνέπειας με έκπτωση -20%
 • επιπλέον έκπτωση για συνδυασμό με φυσικό αέριο
 • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας
  τραπεζικής εντολής
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

POWER HOME MAX

Προσφορά: 3 Δωρεάν Πάγια, κάθε χρόνο (1ος, 2ος,3ος, 13ος, 14ος & 15οςμήνας) και 20€ επιστροφή στον 12ο λογαριασμό.

Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:

 • Παρέχεται έκπτωση 20% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
 • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών

 

Έκπτωση «DUAL ENERGY» για συνδυασμό με φυσικό αέριο απο τη ZeniΘ:

 • Παρέχεται έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται και ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ΖενιΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους δύο τύπους ενέργειας.
 • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε
  συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Επιπλέον έκπτωση στο φυσικό αέριο: 5% στην αναλογική χρέωση προμήθειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου
 • Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
 • Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου.

 

Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:

 • Παρέχεται έκπτωση 5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
 • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε
  συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Η προσφορά ισχύει για νέες συνδέσεις και αιτήσεις

 

Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των
ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της
κατανάλωσης