Με το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME STAR, που απευθύνεται
σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
απολαμβάνετε έκπτωση έως και -45%. Πιο συγκεκριμένα, σας προσφέρει:

 • έκπτωση συνέπειας -35% για την εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών
 • επιπλέον έκπτωση -10% για συνδυασμό με φυσικό αέριο
 • μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας
  τραπεζικής εντολής

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 2 Δωρεάν πάγια, κάθε χρόνο!

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

POWER HOME STAR

Προσφορά: 2 Δωρεάν πάγια, κάθε χρόνο (1ος, 2ος, 13ος & 14ος μήνας).

Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης»:

 • Έκπτωση 35% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
 • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών,
 • Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
  Έκπτωση DUAL ENERGY, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ:
 • έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
 • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Η έκπτωση DUAL ENERGY 10% στο ρεύμα αφορά συνδυασμό με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου.
 • Επιπλέον έκπτωση στο φυσικό αέριο:
  • 5% στη Χρέωση Ενέργειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φυσικού αερίου
  • 25% στη Χρέωση Ενέργειας (για νέο συμβόλαιο GAS HOME FIX)
 • Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:
  • έκπτωση 5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
  • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης
  Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
  Η διαφοροποίηση της χρέωσης ενέργειας νύχτας ισχύει για παροχές με εγκατεστημένο νυχτερινό μετρητή. Το ωράριο του νυχτερινού τιμολογίου καθορίζεται και ανακοινώνεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ). Εάν δεν υπάρχει νυχτερινός μετρητής αλλά ενιαίος για όλο το εικοσιτετράωρο, η τιμολόγηση της κατανάλωσης γίνεται με τη Χρέωση Ενέργειας Ημέρας όπως αναγραφεται στον ανωτέρο πίνακα.
  Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ