Είστε οικιακός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας με εξοχική κατοικία;
Κατανοώντας την ανάγκη σας να μην πληρώνετε πάγια τους μήνες που δεν
χρησιμοποιείτε το εξοχικό σας, σχεδιάσαμε το POWER SUMMER HOME,
ένα προνομιακό προϊόν το οποίο σας προσφέρει μοναδικές παροχές όπως:

 • δωρεάν 6 μηνιαία πάγια κάθε χρόνο
 • ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • όμοιες εκπτώσεις με την κύρια κατοικία
 • μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας
  τραπεζικής εντολής
 • επιβράβευση της συνέπειας εξόφλησης λογαριασμών
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

POWER SUMMER HOME

 • Το πρόγραμμα αφορά οικιακούς πελάτες με εξοχική κατοικία και τύπο παροχής Γ1 ή Γ1Ν
 • Προϋπόθεση: Να υπάρχει ενεργή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο ίδιο ΑΦΜ σε οποιοδήποτε οικιακό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας ZeniΘ (POWER HOME MAX, POWER HOME, POWER HOME FREE, POWER HOME NIGHT, POWER HOME PACK ή POWER HOME STUDENT)
 • Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες
 • Δωρεάν Πάγια Μηνών: Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου
 • Έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», -20% επί της αρχικής τιμής Χρέωσης Ενέργειας:
 • Προϋπόθεση παροχής της έκπτωσης αποτελεί η εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των λογαριασμών, που αφορούν στο διάστημα κατανάλωσης όπως αυτό ορίζεται στον εκάστοτε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Η έκπτωση υπολογίζεται για την ποσότητα κατανάλωσης που περιλαμβάνεται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό και αποδίδεται ως διακριτή πίστωση στον επόμενο λογαριασμό
 • Ειδική Έκπτωση 10%, για συνδυασμό με φυσικό αέριο από τη ZeniΘ στην εξοχική ή κύρια κατοικία:
 • Παρέχεται έκπτωση 10% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας, για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ με αυτόνομη θέρμανση και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
 • Σε περίπτωση συνδυασμού ρεύματος με κεντρική θέρμανση ZeniΘ το ποσοστό έκπτωσης διαμορφώνεται σε 5%
 • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Εάν υπάρχει φυσικό αέριο ZeniΘ στην εξοχική κατοικία παρέχεται επιπλέον έκπτωση στο φ. αέριο: 5% στην αναλογική χρέωση προμήθειας με την εμπρόθεσμη εξόφληση των λογαριασμών φ. αερίου
 • Ειδική έκπτωση για κατοικίες που δεν κάνουν χρήση φυσικού αερίου:5% επί της τιμής Χρέωσης Ενέργειας
 • Η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση Συνέπειας «Κορυφαίος Πελάτης», ενώ δε συνδυάζεται με άλλες προσφορές
 • Ο υπολογισμός της Χρέωσης Ενέργειας με εκπτώσεις γίνεται με την εφαρμογή των ποσοστών έκπτωσης, οι οποίες αποδίδονται ως διακριτές πιστώσεις για το σύνολο της κατανάλωσης.
 • Από το πρόγραμμα εξαιρούνται παροχές που είναι ενταγμένες σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, οι οποίες εντάσσονται στο βασικό πρόγραμμα POWER HOME και τιμολογούνται με τις προβλεπόμενες εκπτώσεις