60€ Δώρο*

Το προϊόν φυσικού αερίου Gas Business Save+ απευθύνεται σε όλες τις μεσαίες επιχειρήσεις με ενδεικτική ετήσια κατανάλωση από 30MWh έως 1GWh και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Διάρκεια Σύμβασης 12 μήνες, χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
 • Μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

 

* Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της 12μήνης Σύμβασης.

 

Μηνιαίο Πάγιο (€): 0
Τελική Τιμή Ιουνίου (€/kWh): 0,035576
Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh): 0,033797
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

GAS BUSINESS SAVE+

 • Το προϊόν απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες.
 • Ο τιμοκατάλογος του προϊόντος αποτελείται από τις ακόλουθες χρεώσεις: α) Χρέωση Προμήθειας, β) Μηνιαία Πάγια Χρέωση, γ) Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Διανομής και Μεταφοράς δ) Λοιπές Χρεώσεις υπέρ Τρίτων.
 • Η Χρέωση Προμήθειας προκύπτει κάθε μήνα από το άθροισμα του μεσοσταθμικού κόστους αγοράς φυσικού αερίου της Εταιρείας, του κόστους δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών, και ενός εύλογου κέρδους της Εταιρείας. Η Χρέωση Προμήθειας (€/kWh) και η ιστορικότητα αυτής αναρτώνται μηνιαίως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.zenith.gr.
 • Η Μηνιαία Πάγια Χρέωση (€/μήνα) ορίζεται σε €0 και αφορά διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες.
 • Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
  Οι χρεώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου
 • Για διάρκεια ισχύος προσφορών και τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.