Το προϊόν φυσικού αερίου GAS HOME NOW FIXED, απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη θέρμανση με σταθερή τιμή.

 • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής ΤΤF
 • Σταθερή τιμή Αερίου
 • Χωρίς συνδρομή
 • Έκπτωση DUAL ENERGY & Συνέπειας 15%
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας, αξίας 150€
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής.
 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες.

 

Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
Αρχική Σταθερή τιμή: 0,0580

Σταθερή τιμή DUAL ENERGY και έκπτωση συνέπειας 15%: 0,0493

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

GAS HOME NOW FIXED

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ

 • Έκπτωση Συνέπειας 15% με DUAL ENERGY για τους πελάτες που προμηθεύονται ρεύμα και φυσικό αέριο από τη ZeniΘ και για όσο διάστημα υπάρχει ενεργή παροχή και στους 2 τύπους ενέργειας
 • Προϋπόθεση: οι 2 παροχές (ρεύμα-αέριο) να ανήκουν στο ίδιο ΑΦΜ και στο ίδιο ακίνητο
 • Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
 • Η ZeniΘ δύναται να τροποποιεί την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Για διάρκεια ισχύος προσφορών και τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.