60€ Δώρο*
90€ Δώρο σε Dual πελάτες **

To Gas Home Save απευθύνεται σε όλους τους οικιακούς καταναλωτές με αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου που επιθυμούν ανταγωνιστικής τιμή που θα ορίζεται αρχές κάθε μήνα.

 • Διάρκεια Σύμβασης 12 μήνες
 • Χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
 • Μηδενική εγγύηση, με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

 

* Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της 12μήνης Σύμβασης.

** Το ποσό θα αποδίδεται τμηματικά στη χρονική διάρκεια της 12μήνης Σύμβασης.

 

Μηνιαίο Πάγιο (€): 4,5
Τελική Τιμή Ιουνίου (€/kWh): 0,035576
Με 5% έκπτωση Dual Energy & Συνέπεια (€/kWh): 0,033797
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

GAS HOME SAVE

 • Το προϊόν απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη θέρμανση
 • Ο τιμοκατάλογος του προϊόντος αποτελείται από τις ακόλουθες χρεώσεις: α) Χρέωση Προμήθειας, β) Μηνιαία Πάγια Χρέωση, γ) Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Διανομής και Μεταφοράς δ) Λοιπές Χρεώσεις υπέρ Τρίτων.
 • Η Χρέωση Προμήθειας προκύπτει κάθε μήνα από το άθροισμα του μεσοσταθμικού κόστους αγοράς φυσικού αερίου της Εταιρείας, του κόστους δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών, και ενός εύλογου κέρδους της Εταιρείας. Η Χρέωση Προμήθειας (€/kWh) και η ιστορικότητα αυτής αναρτώνται μηνιαίως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.zenith.gr.
 • Η Μηνιαία Πάγια Χρέωση (€/μήνα) ορίζεται σε €4,5 και αφορά διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης
 • Εγγύηση: 0€ εάν επιλεγεί εξόφληση λογαριασμών μέσω Πάγιας Τραπεζικής Εντολής, διαφορετικά 100€
  Οι χρεώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου
 • Για διάρκεια ισχύος προσφορών και τρέχουσες χρεώσεις/ προσφορές μπορείτε να συμβουλεύεστε τον επίσημο ιστότοπο www.zenith.gr
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.