Προσφορά 60 ευρώ δώρο!

Ισχύει έως 10 Φεβρουαρίου

Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME CHOICE, απευθύνεται σε όλους τους ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ καταναλωτές ηλεκτρικής  ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Πάγιο €1
 • Κυμαινόμενη Τιμή, Κίτρινο Τιμολόγιο
 • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Εφαρμόζεται κρατική επιδότηση
 • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

Μηνιαίο Πάγιο (€)

Σ=Χ* ΜΤΑΗΕ + Ζ

1
 • Με βάση το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022, την κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, και την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-160/2023, το προϊόν ανήκει στην κατηγορία Προϊόντων Κυμαινόμενης Τιμολόγησης.
 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης.
 • Το προϊόν μπορούν να επιλέξουν όλοι οι πελάτες με παροχές οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης.
 • Το μηνιαίο πάγιο και το όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Η προσφορά, Δώρο 60€, θα αποδοθεί τμηματικά στους πρώτους έξι μήνες της Σύμβασης του πελάτη. To ποσό αντιστοιχεί αναλογικά σε 10 ευρώ μηνιαίως, για διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών. Η προσφορά, Δώρο 60€, δεν μπορεί να συνδυαστεί με την προσφορά 3 πάγια δώρο.
 • Το προϊόν είναι διαθέσιμο και σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.

Η τελική χρέωση Ενέργειας ορίζεται με βάση το τύπο: Σ=X* MTAHE+Ζ, όπου: 

• Συντελεστής Χ: Ορίζεται από την Εταιρεία
• ΜΤΑΗΕ: η μηνιαία Μεσοσταθμική Τιμή Aγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Συντελεστές Ζ: Ορίζεται από την Εταιρεία ανά ημερολογιακό τρίμηνο και αντιπροσωπεύουν, εν είδει πρόβλεψης, λοιπά κόστη ηλεκτρικής ενέργειας από την
χονδρεμπορική αγορά που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΤΑΗΕ, καθώς και κόστη δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών.

Για την περίοδο 01/01/2024 ως 31/03/2024, ο συντελεστής Ζ ορίζεται 0 €/KWh.