Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME Day & Night, απευθύνεται σε όλους τους ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ καταναλωτές ηλεκτρικής  ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Η πλέον ανταγωνιστική και ξεκάθαρη τιμή ρεύματος ημέρας με ακόμα πιο
  ανταγωνιστικό νυκτερινό τιμολόγιο!
 • 100% πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές
 • Χωρίς προυπόθεση Συνέπειας. Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής.
 • Δωρεάν Οικογενειακή Κάρτα Υγείας Αξίας 150€
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
(Τιμή κόστους για κατανάλωση ημέρας: 0,135, για κατανάλωση Νύκτας: 0,115) -0,015 (Κρατική Επιδότηση έως 500 KWh).

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: για κατανάλωση ημέρας: 0,12 – για κατανάλωση Νύκτας: 0,10

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Power Home Day & Night

 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης.
 • Το προϊόν μπορούν να επιλέξουν όλοι οι πελάτες με παροχές οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης.
 • Το μηνιαίο πάγιο και το όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά 50€. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο.
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
 • Οι χρεώσεις και η έκπτωση αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου και εξαιρούνται από το άρθρο 11 των ΓΟΣΠ (αναπροσαρμογή ΟΤΣ).
 • Το μηνιαίο πάγιο και το μηνιαίο όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Το προϊόν διατίθεται σε δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
 • Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ.
 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.