Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, Power Home Direct Plus προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική και σταθερή τιμή ρεύματος.

 • Με ανταγωνιστική σταθερή τιμή
 • Προϊόν Σταθερής Τιμολόγησης
 • Με Έκπτωση Συνέπειας
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Χωρίς μηχανισμό διακύμανσης
 • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
Χρέωση Ενέργειας: 0,123€/kWh
Χρέωση Ενέργειας με Έκπτωση Συνέπειας: 0,095€/kWh
Μηνιαίο Πάγιο (€): 9,90
Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

 • Με βάση το άρθρο 138Α του ν. 4951/2022, την κατά νομοθετική εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, και την Απόφαση ΡΑΑΕΥ Ε-160/2023, το προϊόν ανήκει στην κατηγορία Προϊόντων Σταθερής Τιμής Ορισμένου Χρόνου και Σταθερής Τιμολόγησης.
 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης:
  – 1ο έως 6ο μήνα €100.
  – 7ο έως 11ο μήνα €50.
  – 12ο μήνα €0.
 • Το μηνιαίο πάγιο και το όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Το προϊόν είναι διαθέσιμο και σε δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.