Το νέο προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας από τη ZeniΘ, προσφέρει την πλέον ανταγωνιστική και ξεκάθαρη τιμή ρεύματος με ακόμα πιο ανταγωνιστικό νυκτερινό τιμολόγιο.

 • Με ανταγωνιστική τιμή νύχτας
 • 100% πράσινη ενέργεια από ανανεώσιμες πήγες
 • Χωρίς προϋπόθεση συνέπειας
 • Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
 • Χωρίς τέλος πρόωρης λύσης
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
 • Δωρεάν οικογενειακή κάρτα υγείας Ευ Ζην, αξίας 150€
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
(Τιμή κόστους για κατανάλωση ημέρας: 0,099, για κατανάλωση Νύκτας: 0,0799) -0,015 (Κρατική Επιδότηση έως 500 KWh).

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: για κατανάλωση ημέρας: 0,084 – για κατανάλωση Νύκτας: 0,064

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Power Home For All

 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης, για το διάστημα που η υφιστάμενη νομοθεσία είναι σε ισχύ.
 • Σταθερό μηνιαίο πάγιο 5€. Το μηνιαίο πάγιο και το όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο.
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
 • Οι χρεώσεις και η έκπτωση αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.
 • Το Μηνιαίο Πάγιο και το μηνιαίο όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.