Το προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας POWER HOME NOW, απευθύνεται σε όλους τους ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ καταναλωτές ηλεκτρικής  ενέργειας και προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

 • Χωρίς προϋπόθεση συνέπειας
 • Χωρίς όριο κατανάλωσης
 • Εξαιρετικά χαμηλό μηνιαίο πάγιο
 •  Χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής
 • 100% πράσινη ενέργεια, από ανανεώσιμες πήγες
 • Μηδενική εγγύηση με την εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής
Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh)
Τιμή κόστους: 0,143-0,015 (Κρατική Επιδότηση έως 500 KWh).

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: 0,128

Ρώτα τον ΖΕΝ
Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Power Home Now

 • Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης η παροχή δε θα επιβαρύνεται με Τέλος Πρόωρης Λύσης Σύμβασης.
 • Το προϊόν μπορούν να επιλέξουν όλοι οι πελάτες με παροχές οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης.
 • Το μηνιαίο πάγιο και το όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Εγγύηση: 0€ για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής. Διαφορετικά σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική εγγυήσεων βάσει μετρητή. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό και επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο.
 • Ο λογαριασμός εκδίδεται σε μηνιαία βάση. Το είδος κάθε λογαριασμού μπορεί να είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός.
 • Οι χρεώσεις και η έκπτωση αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου.
 • Το Μηνιαίο Πάγιο και το μηνιαίο όριο κατανάλωσης της Χρέωσης Ενέργειας αφορούν διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών.
 • Η μηνιαία τιμή Χρέωσης Ενέργειας του θα ανακοινώνεται στον επίσημο ιστότοπο της ZeniΘ www.zenith.gr, κάθε μήνα.