Έχεις απορίες; Ρώτα τον ΖΕΝ

Η αλλαγή προμηθευτή είναι μια πολύ απλή & εύκολη διαδικασία!
Δε χρειάζεται να κάνετε κάποια αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Αρκεί να υπογράψετε μια Σύμβαση Προμήθειας με τη ZeniΘ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία πελάτη στην οποία εντάσσεστε.

Σε καμία περίπτωση! Το σπίτι ή η επιχείρησή σας θα έχουν συνεχώς ρεύμα. Πρόκειται για μια συναλλαγή καθαρά εμπορική, καθώς η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εγγυάται από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Αλλάζοντας προμηθευτή δεν επιβαρύνεστε με καμία απολύτως χρέωση!

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της ZeniΘ εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως:
ΕΝΑΝΤΙ: Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή.
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ: Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αλλαγή προμηθευτή απαιτείται περίπου μία εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εξαρτάται και από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

Εάν υπάρξει βλάβη ή διακοπή της παροχής ρεύματος ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Βλαβών του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου.

Η εγγύηση που έχει καταβληθεί στον προηγούμενο πάροχο ρεύματος επιστρέφεται με την μορφή συμψηφισμού στον τελευταίο λογαριασμό που θα λάβετε, ο οποίο ορίζεται ως τελικός εκκαθαριστικός.

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις χαμηλής τάσης. Για τη μέση τάση, την ευθύνη έχει είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Οι μετρήσεις αυτές αποστέλλονται στη ZeniΘ η οποία εκτελεί την τιμολόγηση.